Closure of the Dry Residue Disposal Area (DRDA) 1

 

 In opdracht van Suralco is Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. (AMB) ism Haukes op 14 augustus 2017 begonnen aan het DRDA1 project. Het doel van dit project is de locatie waar Alcoa (Paranam) de restmaterialen die vrijgekomen zijn als gevolg van het ontginningsproces van aluinaarde, te rehabiliteren. Het is de bedoeling dat op langere termijn er weer vegetatie zal groeien op dezelfde locatie. Het project DRDA1 is vernoemd naar het zogenoemde Dry Stack Residue Area 1 met een totale oppervlakte van 225 Ha.

Samenvattend houdt het werk in dat er een ondergrondse ontwatering wordt aangelegd die de ondergrondse gecontamineerde waterstroom opvangt en geleidt naar het verzamelbassin waar het gezuiverd wordt. Daarnaast wordt de totale oppervlakte bedekt met een geoliner en een laag klei (45cm dik) waardoor er geen indringing van hemelwater meer plaatsvindt (dus contaminatie wordt geminimaliseerd). Na zuivering wordt het water over de oppervlakte naar het ringkanaal gevoerd, welke op zijn beurt het water verder afvoert naar nabijgelegen waterwegen.

Bij de aanbesteding van het werk hebben Haukes en AMB elkaar benaderd omdat bleek dat het werk bestaat uit 2 hoofd disciplines die elk tot de core activity van respectievelijke partijen behoort, namelijk hauling van materiaal (HNV) en aanleg van het ontwateringsysteem (AMB). AMB legt het ondergronds buizenafvoersysteem aan, compleet met dompelpompen. In totaal gaat het om ongeveer 40km buizen leggen. Bij de uitvoering van dit project zal AMB gebruikmaken van de trenchbox. De trenchbox is een hulpmiddel dat zal worden gebruikt bij de te graven sleuf tbv de aanleg van de buizen in de grond. Het materiaal op de stack is dermate rul en los dat het bij graafwerk meteen weer inkalft/inzakt. De trench box (letterlijk vertaald: graaf-doos) is een rechthoekige doos zonder boven en onderkant. De doos wordt in de grond gedrukt en daarna wordt de grond van binnen uit de doos uitgegraven. In principe houdt de doos dus de grond tegen en valt het restmateriaal niet inelkaar. Zie ook:

 

Baitali Group

Duisburglaan 29
Paramaribo, Suriname
T +597 530-654
E info@baitaligroup.com

G.G. Maynardstraat 1
Nickerie, Suriname
T +597 231-970
E info@baitaligroup.com

© - Baitali Group of Companies N.V. All Rights Reserved.