Vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat

 

De Zwartenhovenbrugstraat is jaren het toonbeeld geweest van een wegverzakkingen en kuilen in het wegdek. Deze vinden hun oorsprong in een zeer verouderd rioleringsstelsel die overal is bezweken.

Er was dus grote behoefte aan om dit probleem structureel te verhelpen. Aangezien deze straat een belangrijke verkeersader is, is omwille van het niet stagneren van het verkeer dit project steeds verschoven en zijn tussentijdse oplossingen toegepast. Echter werd de situatie onhoudbaar en is op 15 november 2017 Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. (AMB) aangevangen met de werkzaamheden van het project in de Zwartenhovenbrugstraat ter vernieuwing van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat.

 

Dit project wordt in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie uitgevoerd met ACE Consultancy als directievoerder. Het hoofddoel van het project is het vervangen van het bijna 50-jaar oude, slecht functionerend, rioleringsstelsel onder de Zwartenhovenbrugstraat. Maar om dit te realiseren, zal de hele bovenbouw (trottoirs en wegdek) eruit gehaald moeten worden. Dit zal resulteren in een totale facelift van de Zwartenhovenbrugstraat. Met als eindresultaat een mooie, voetganger vriendelijke winkelstraat, met een vlotte doorstroming van het verkeer door de binnenstad en natuurlijk een optimaal functionerend rioleringsstelsel.

Voordat AMB van start kon gaan met haar werkzaamheden, werden eerst de bestaande nutsvoorzieningen welke in het traject van het nieuw lateraal riool en het nieuw hoofdriool lagen in kaart gebracht en door gecommuniceerd naar de nutsbedrijven zodat de nodige aanpassingen konden worden gepleegd door de nutsbedrijven en ons werk voortgang kon vinden.

De eerste werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van het bestaand rioolstelsel door middel van een camera inspectie.

Vervolgens worden delen van het bestaand trottoir losgegooid, de bestrating over een bepaalde breedte van het trottoir verwijderd en een bepaald gedeelte van het asfalt gesneden en verwijderd voor ruimte van de lateraal buis. Na de plaatsing van het lateraal riool wordt het hoofdriool gelegd. Hieronder in foto’s uitgebeeld.

 

1. Een sleuf wordt gegraven voor lateraal riool

3. Daarna worden damwanden (bouwkuip) geplaatst

5. De fundering en de aanvulling rondom het hoofdriool zijn omsloten met Geotextiel

7. De put van het hoofdriool wordt op hoogte gestort en het deksel wordt geplaatst

2. Plaatsen lateraal riool

4. Installatie van de 1e put voor de hoofdrioolbuizen

6

6.Wanneer het hoofdriool geplaatst is, wordt het lateraal riool op het hoofdriool aangesloten. Hierbij worden direct de bestaande huisaansluitingen overgezet en aangesloten op het nieuwe laterale riool. Verder worden direct de aansluitingen van de nieuwe straatkolken op het nieuw lateraal riool gemaakt.

8. Daarna wordt gestart met grondverbeteringswerkzaamheden en asfaltering van de weg

Gelijktijdig worden parkeervakken, inritten en de bestrating van de trottoirs met klinkers gemaakt.

Nieuwe situatie riolering

 

 

Nieuwe situatie weg

Bij dit project heeft AMB gekozen voor kunststof ipv betonnen riolering vanwege o.a.:

  • De snelle verwerking, installatie en inpassing van kunststof rioleringen;
  • Er is minder en kleiner materieel nodig;
  • Lichtere fundering;
  • Kunststof rioleringen hebben een lange levensduur;
  • Ze zijn bestand tegen chemicaliën en zuren (rioolgas);
  • Door het gebruik van kunststofrioleringen is er minder, tot geen verontreiniging van het grondwater.

 

 

Verder heeft AMB bij de uitvoering van dit project gebruik gemaakt van polymeer gemodificeerd asfalt ipv asfalt. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van polymeer gemodificeerd bitumen. Dit zijn bitumensoorten waar een bepaalde hoeveelheid kunststoffen door is gemengd. Deze kunststoffen zorgen ervoor dat de gevoeligheid van het asfalt voor hoge temperaturen en voor zware belasting sterk wordt verminderd. Het toevoegen van polymeren resulteert in een verlengde levensduur van de weg door de verbeterde eigenschappen als hechting, flexibiliteit en vloei van de gemodificeerde bitumen.

Baitali Group

Duisburglaan 29
Paramaribo, Suriname
T +597 530-654
E info@baitaligroup.com

G.G. Maynardstraat 1
Nickerie, Suriname
T +597 231-970
E info@baitaligroup.com

© - Baitali Group of Companies N.V. All Rights Reserved.