Over AMB

Infrastructuur houdt in transport, schoon water en de communicatie in en tussen onze gemeenschappen. Doelgerichte, slimme en duurzaam ontworpen infrastructuur is de sleutel tot welzijn, economische groei en welvaart. Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. (AMB) houdt zich bezig met ingenieurs-, bouw- en projectmanagement op belangrijke infrastructuurprojecten binnen wegenbouw, ontwatering, dijkconstructie en irrigatie in Suriname en de regio. AMB heeft enkele van de grootste en meest complexe civieltechnische projecten in Suriname geleverd.

Onze expertise

WEGEN EN ROTONDES

We kijken verder dan alleen de bouw. We helpen mee bij het nadenken over verkeersplanning, veiligheid, verplaatsing van nutsvoorzieningen etc. Wij zijn in staat om uiteenlopende projecten te leveren:

 • Grote snelwegen en wisselgangen
 • Nieuwe verbindingen met grote snelwegen
 • Reconstructie van bestaande systemen onder operationele omstandigheden
 • Aardbeving retrofitting
 • Grote tunnelafdelingen
 • Materiële en fundamentele studies
 • Verkeerstechniek
 • Constructie, reparatie en onderhoud van asfalt of betonstenen bestrating
 • Grondverzet; verwerking van zand, gebroken rots en andere materialen

HAVENS

Havens zijn essentiële elementen van een regionale economie. We werken nauw samen met onze klanten en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat elke maritieme terminal (renovatie of nieuwbouw) voldoet aan hun verwachtingen. Milieu-, sociale, financiële en economische elementen zijn ook belangrijke factoren in onze planning om ervoor te zorgen dat het eindresultaat zowel duurzaam als winstgevend is..

 • Haven van Paramaribo
 • Luchthaven St. Eustatius
 • Zee dijken Nickerie, Suriname
 • Ontwateringswerken. Uitgraving van grachten, bouw van sluizen en dammen

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Wij hebben klanten geholpen om ambitieuze concepten tot leven te brengen, zoals grote stedenbouwkundige projecten, waaronder het ontwerpen en ontwikkelen van wegen en infrastructuur, utilities, communicatie, woongebieden en bouw van landbouwpolders. Om succesvolle projecten van deze omvang te leveren, combineert AMB planning, ontwerp, technische knowhow en een geïntegreerde aanpak om visies te realiseren.

AMB
AMB

Missie

AMB is de betrouwbare partner vanaf het idee tot de realisatie van infrastructurele projecten in Suriname en de regio. Onze continue focus op techniek, technologie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap stelt ons gemotiveerd team in staat te komen tot grensverleggende en duurzame oplossingen voor de klant.

 

 

VEILIGHEID, KWALITEIT EN ETHIEK

Bij AMB zijn wij trots op onze reputatie voor kwaliteit in onze mensen, onze processen, materialen en diensten die wij aan onze klanten leveren. Alle personeel, apparatuur, materialen en diensten voldoen aan alle technische vereisten van de contractspecificaties, inclusief alle toepasselijke industriecodes, normen, vergunningen en licenties. Wij onderscheiden ons door de kwaliteit die wij leveren bij onze projecten sinds 1980 en zijn daardoor nog steeds succesvol in de uitvoering van onze projecten.

Om de kwaliteit te handhaven, wordt ons bekwaam personeel voortdurend getraind in overeenstemming met de meest recente technologieën en normen. De kwaliteitscontroles van BPTT zorgen ervoor dat de kwaliteitsnormen van onze producten continue op peil blijven.

AMB onderschrijft de gezondheid en veiligheid van werknemers en minimaliseert de milieueffecten van de uitvoering van projecten. Dit wordt afgedwongen door middel van bepaalde gedragswijzen en periodieke trainingen. Alle medewerkers worden voorzien van de nodige persoonlijke beschermende uitrusting.

 

 

AMB

Maak contact met ons

Baitali Group

Duisburglaan 29
Paramaribo, Suriname
T +597 530-654
E info@baitaligroup.com

G.G. Maynardstraat 1
Nickerie, Suriname
T +597 231-970
E info@baitaligroup.com

© - Baitali Group of Companies N.V. All Rights Reserved.