Rehabilitatie wegstrekking Jenny - Henar

 

Op 17 oktober 2018 is het officiële startsein gegeven voor de rehabilitatie van de wegstrekking Jenny in Coronie tot Henar in Nickerie. Baitali Group of Companies voert de rehabilitatie uit in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie. 

De directievoering wordt gedaan door het consortium ILACO en Sintec. Verder wordt ook samengewerkt met geotechnisch ingenieursbureau GEO2 en CM Engineering.

De Surinaamse overheid heeft in haar Ontwikkelingsplannen 2012-2016 en 2017-2021 aangegeven dat zij de intentie heeft de Oost-West verbinding aan te sluiten op het wegennet stelsel van onze buurlanden.

De Oost-West verbinding heeft als primaire functies het verbinden van de economische centra langs kust en de integratie van Suriname in de regio. De Oost-West verbinding zou door verbeteringen een belangrijke schakel kunnen worden voor internationaal transport.

Een goede wegverbinding met Guyana kan de kansen van de Surinaamse ondernemers in Guyana verhogen, wat zeker in het kader van de huidige ontwikkelingen in de offshore industrie in Guyana aantrekkelijk is.

 Het ministerie van Openbare Werken heeft refererend naar het Ontwikkelingsplan 2012-2016 in haar begroting van 2015 aangegeven dat er sprake is van een wegennet dat niet af nauwelijks is gegroeid t.o.v. de maatschappelijke en economische behoefte. Dit knelpunt wenst het ministerie op te vangen, onder andere middels het uitvoeren van de reconstructie wegstrekking Coppenamepunt – Henar.

Het officiële startsein was op woensdag 17 oktober 2018.

De totale looptijd van het project is 2 jaar.

De start datum is 01 januari 2019.

De eind datum is 31 december 2020.

 

 Het tracé heeft een totale lengte van circa 120 km. Het tracé kan worden opgedeeld in de volgende vijf secties:

  1. Jenny – Ingikondre (ca. 37 km)
  2. Ingikondre – Burnside ( ca. 21 km)
  3. Burnside – Kaaimanpolder (ca. 30 km)
  4. Kaaimanpolder – Wageningen (ca. 10 km)
  5. Wageningen – Henar (ca. 21 km)

Naast deze vijf secties zullen we ook aan de slag gaan in Wageningen met het asfalteren van 5.3 km aan weg.

De werkwijze bij de uitvoering is gebaseerd op het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van alle resources (mensen, materiaal en materieel). Verder wordt er voor gewaakt dat een continue doorstroom van verkeer mogelijk is middels het openhouden van 1 rijstrook. Tot slot krijgt kwaliteitszorg en veiligheidsmanagement bijzondere aandacht bij zowel de werkvoorbereiding als bij de uitvoering. Ongeveer 80 tot 100 medewerkers zullen worden ingezet op het project.

De kwaliteitsnormen die we hanteren zijn conform de bestek eisen. Verder willen we het project management enten op het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem.

De fundering van de weg wordt i.p.v. een normale zand en basecourse opbouw, gecombineerd tot een gestabiliseerde laag met zand, basecourse, cement en additieven.

 

 

Baitali Group

Duisburglaan 29
Paramaribo, Suriname
T +597 530-654
E info@baitaligroup.com

G.G. Maynardstraat 1
Nickerie, Suriname
T +597 231-970
E info@baitaligroup.com

© - Baitali Group of Companies N.V. All Rights Reserved.